تعریف و درمان بیماری لوسمی میلوژنیک مزمن CML(لوسمی گرانولوسیتی مزمن)

CML لوسمی میلوژنیک مزمن CML (یا لوسمی گرانولوسیتی مزمن): لوسمی میلوژنیک نوعی بیماری پیشرونده خون و مغز استخوان است که

ادامه مطلب